Jak dostać się


Lotnisko Narodowe RB jest położone w 30 km od stolicy. Robi to loty wygodnym i najbardziej popularnym sposobem podróży na Białoruś. Pociągiem też można się dostać do Białorusi praktycznie z każdego dużego miasta Europy lub WNP. A z sąsiednich krajów do stolicy republiki prowadzą dobre drogi, wzdłóż których czekają na gości Białorusi przydrożne kawiarnie.

Białoruś należy do grupy kierunków turystycznych z niskim poziomem ryzyka

Bezpieczeństwo turystyczne: Pod względem bezpieczeństwa Białoruś należy do grupy kierunków turystycznych z niskim poziomem ryzyka dla turystów zgodnie z oceną ekspercką międzynarodowych firm International SOS i Control Risks.

Białoruska wiza nie jest potrzebna

Jeżeli przylecicie do stolicy Republiki Białoruś i płanujecie spędzić tutaj nie więcej niż 30 dni, to Białoruska wiza nie jest potrzebna. Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie: www.mfa.gov.by.

Dla obywateli wielu państw niepotrzebne jest otrzymanie wizy do zwiedzania

Białoruska wiza nie jest potrzebna

Ponadto, przez 10 dni bez wizy można przyjechać do Kanału Augustowskiego, a także zobaczyć majestatyczne miasto Grodno

Ponadto, przez 10 dni bez wizy można przyjechać do Kanału Augustowskiego, a także zobaczyć majestatyczne miasto Grodno

Puszcza Białowieska - to nie tylko najstarszy las reliktowy

Jedna z głównych atrakcji Białorusi (wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO) wraz z miastem Brest