Na Białorusi już czekają na Was! Tutejsi ludzie bardzo się postarali, aby wasz wypoczynek na Białorusi stał się jarzącym wrażeniem. W kawiarniach już napiekli najsmaczniejszych draników, przewodniki przygotowali interesujące programy do zwiedzania ciekawych miejsc, w miastach i miasteczkach są już zaplanowane festiwale, a w gospo-darstwach wiejskich już natopili piece  dla zmęczonych podróżników. Białorusini to narodowość gościnna, są gotowi rozdzielić swoją serdeczność z gośćmi.