Co roku obwód Brzeski przyciąga zarówno gości z sąsiednich krajów, jak i mieszkańców Białorusi, ponieważ na jego terenie znajduje się duża liczba obiektów przyrodniczych, historycznych oraz kulturalno-rozrywkowych.

Duże miasta obwodu brzeskiego: Brześć, Baranowicze, Pińsk, Kobryń.

Centrum administracyjnym jest miasto Brześć. W granicach miasta znajduje się popularny zabytek historyczny - Twierdza Brzeska. Ponadto w Brześciu warto odwiedzić ulicę Sowiecką, gdzie można zobaczyć słynnego latarnika, który zapala niezwykłe lampy gazowe, ulicę Gogola, Pomnik Tysiąclecia Brześcia, Brzeski dworzec kolejowy.

Na terenie obwodu Brzeskiego znajduje się 279 rzek (Zachodni Bug, Prypeć, Goryń, Szczara, Jasiołda itp.), jest 663 jezior (Wygonoszczańskie, Bobrowickie, Sporowskie, Czarne, Białe i inne). Również na terenie obwodu znajduje się 50 rezerwatów o znaczeniu republikańskim i lokalnym oraz 96 pomników przyrody. Park narodowy Puszcza Białowieska jest znany na całym świecie - unikalny reliktowy las nietknięty przez człowieka. Głównym bogactwem słynnej puszczy jest druga co do wielkości populacja żubrów z linii Białowieskiej na świecie. Na terenie obwodu Brzeskiego są inne atrakcje przyrodnicze: Błota Olmańskie, Rezerwat „Średnia Prypeć”, Park narodowy „Prypecki”, Rezerwat biologiczny „Zwaniec”, Rezerwat biologiczny „Sporowski”, rezerwat „Polesie Przybuskie”.

Wśród najważniejszych historycznie zabytków obwodu Brzeskiego można wymienić Pałac Rdułtowskich we wsi Snów, Dwór Reytanów w Hruszówce, Pałac w Różanie, Pałac Pusłowskich w Kosowie, Prużański Pałacyk (Dwór Szwykowskich), Południk Struvego, Sobór św. Mikołaja, Sobór św. Symeona.

W obwodzie znajduje się 21 muzeów i 3 sale wystawowe: Muzeum Kolejnictwa w Brześciu, Muzeum-Dwór Tadeusza Kościuszki koło Kosowa, Muzeum im. A.W. Suworowa w Kobrynie, Brzeskie Regionalne Muzeum Krajoznawcze, Muzeum Obrony Brzeskiej Twierdzy-Bohatera, Brzeskie Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczne „Bierestie” i inne.

Dla leczenia i profilaktyki różnych chorób na terenie obwodu Brzeskiego istnieje wiele różnych sanatoriów: „Alesia”, „Bug”, „Różański”, „Biełaja Wieża”, „Jasiołda”, „Czaborok”, „Nadzieja”, „Sołnieczny”, „Brestagrozdrawnica”i inne.

W kompleksie turystycznym „Dwór Ryńkowka” można spróbować różnych dań kuchni rosyjskiej, białoruskiej i europejskiej.

Na liście światowego dziedzictwa UNESCO z miejsc obwodu brzeskiego znajdują się park narodowy „Puszcza Białowieska”, Południk Struvego (Osownica, Szczakock, Leskowicze, Iwacewicze, Belin, Bezdzież) i część transgranicznego rezerwatu biosfery „Polesie Zachodnie” (włączony do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO).