Lotnisko Narodowe RB jest położone w 30 km od stolicy. Robi to loty wygodnym i najbardziej popularnym sposobem podróży na Białoruś. Pociągiem też można się dostać do Białorusi praktycznie z każdego dużego miasta Europy lub WNP. A z sąsiednich krajów do stolicy republiki prowadzą dobre drogi, wzdłóż których czekają na gości Białorusi przydrożne kawiarnie.