Jak dostać się


Lotnisko Narodowe RB jest położone w 30 km od stolicy. Robi to loty wygodnym i najbardziej popularnym sposobem podróży na Białoruś. Pociągiem też można się dostać do Białorusi praktycznie z każdego dużego miasta Europy lub WNP. A z sąsiednich krajów do stolicy republiki prowadzą dobre drogi, wzdłóż których czekają na gości Białorusi przydrożne kawiarnie.

Białoruś należy do grupy kierunków turystycznych z niskim poziomem ryzyka

Białoruska wiza nie jest potrzebna

Dla obywateli wielu państw niepotrzebne jest otrzymanie wizy do zwiedzania

Ponadto, przez 10 dni bez wizy można przyjechać do Kanału Augustowskiego, a także zobaczyć majestatyczne miasto Grodno

Puszcza Białowieska - to nie tylko najstarszy las reliktowy