Jak dostać się


Lotnisko Narodowe RB jest położone w 30 km od stolicy. Robi to loty wygodnym i najbardziej popularnym sposobem podróży na Białoruś. Pociągiem też można się dostać do Białorusi praktycznie z każdego dużego miasta Europy lub WNP. A z sąsiednich krajów do stolicy republiki prowadzą dobre drogi, wzdłóż których czekają na gości Białorusi przydrożne kawiarnie.

Białoruś należy do grupy kierunków turystycznych z niskim poziomem ryzyka

Bezpieczeństwo turystyczne: Pod względem bezpieczeństwa Białoruś należy do grupy kierunków turystycznych z niskim poziomem ryzyka dla turystów zgodnie z oceną ekspercką międzynarodowych firm International SOS i Control Risks.

Białoruska wiza nie jest potrzebna

Jeżeli przylecicie do stolicy Republiki Białoruś i płanujecie spędzić tutaj nie więcej niż 30 dni, to Białoruska wiza nie jest potrzebna. Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie: www.mfa.gov.by.

Dla obywateli wielu państw niepotrzebne jest otrzymanie wizy do zwiedzania

Dla obywateli wielu państw niepotrzebne jest otrzymanie wizy do zwiedzania Republiki Białorusi. Są to Izrael, Turcja, państwa WNP (oprócz Turkmenistanu), Czarnogóra, Gruzja, Grecja, Wenezuela i inne. Dowiedzieć się, czy potrzebna jest wiza, można na stronie www.visa.by

Ponadto, przez 10 dni bez wizy można przyjechać do Kanału Augustowskiego, a także zobaczyć majestatyczne miasto Grodno

Ponadto, przez 10 dni bez wizy można przyjechać do Kanału Augustowskiego, a także zobaczyć majestatyczne miasto Grodno

Puszcza Białowieska - to nie tylko najstarszy las reliktowy

Jedna z głównych atrakcji Białorusi (wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO) wraz z miastem Brest