Dla obywateli wielu państw niepotrzebne jest otrzymanie wizy do zwiedzania Republiki Białorusi. Są to Izrael, Turcja, państwa WNP (oprócz Turkmenistanu), Czarnogóra, Gruzja, Grecja, Wenezuela i inne. Dowiedzieć się, czy potrzebna jest wiza, można na stronie www.visa.by